Robert zajmuje się odtwarzaniem dawnych technik złotniczych. Pracuje głównie
w technice repusu, tworz±c większe obiekty (obrazy i przedmioty użytkowe), ale sięga też po mniejsze, biżuteryjne formy.
Na codzień nauczyciel w "Wytwórni Antidotum"
 
                 
kolczyki
repusowane >>
  kolczyki
repusowane >>
  kolczyki
repusowane >>
  kolczyki
repusowane >>
  kolczyki
repusowane >>
kup
kup
             
kolczyki
repusowane >>
               
kup