Kolekcja kreatywna 2012 "Czego pragn± kobiety"
Rozumieć kobiety. według mężczyzn, to jedna z najtrudniejszych umiejętno¶ci. Żeby ułatwić im to zadanie, postanowiły¶my powiedzieć im o naszych marzeniach, potrzebach i planach. Tym razem jednak, zamiast posługiwać się słowami, postawiły¶my na komunikację wizualn± - mężczyĽni s± wszak wzrokowcami. Jako kobiety chcemy, by to, co praktyczne, było również piękne, dlatego naszemu "komunikatorowi" nadały¶my formę biżuterii. To sprytne: mamy nadzieję, że dzięki temu nasze pragnienia spotkaj± się z jeszcze większ± uwag± :)
Z my¶l± o letnim charakterze kolekcji, dodały¶my szczyptę żeglarskiej stylistyki. Moduł koła sterniczego pełni tu nie tylko funkcję konstrukcyjn±. Jest także symbolem kierowania - naprowadzania na trop, czy obierania kierunku interpretacji. Każdy z modułów to komunikat, który wpi±ć można w odpowiedni dla potrzeb dnia naszyjnik, kolczyki, lub pier¶cień. Ogniwa ł±cz± się za pomoc± kauczukowych rurek w różnych wariantach długo¶ci i koloru. Wszystkie elementy składaj± się na zestaw do samodzielnego komponowania. Każdy użytkownik może nadać mu własn± formę i znaczenie.  Zapraszamy do zabawy!
autorki:
Joanna Krupa
Małgorzata Podle¶na-Zdunek
Honorata Sienicka
Waleria Skórzewska
Anna ¦miechowska
Izabela Zielińska-Jędrzejewska
Monika Zielińska
Alina Tyro-Niezgoda
pod nadzorem kreatywnym Pauliny Tyro-Niezgoda
Zdjęcia kolekcji: Alina Tyro-Niezgoda, Paulina Tyro-Niezgoda.

 

Kolekcja kreatywna powstaje co roku, jako wynik zajęć kreatywnych, prowadzonych w Wytwórni Antidotum przez Paulinę Tyro-Niezgoda, absolwentkę ASP Warszawa.Jest to praca zespołowa - od koncepcji do końcowego szlifu gotowych elementów - zawieraj±ca jednak w sobie indywidualne piętno każdego z twórców. W procesie kształtowania ostatecznej formy ważn± rolę gra także użytkownik, który dokonuje wyboru i ł±czenia elementów zgodnie z własnym gustem i potrzebami. Modułowo¶ć kolekcji daje możliwo¶ć jej dalszego rozwoju i rozbudowy, a konceptualne podej¶cie do projektu daje twórcom szansę na użycie niczym nie skrępowanej fantazji.