Kolekcja Kreatywna 2011 to wspólne dzieło powstałe w ramach zajęc kreatywnych w Wytwórni Antidotum. Zajęcia prowadzi Paulina Tyro-Niezgoda. Autorkami prac s±: Beata Ciesielska, Kamila Jastrzebska, Dorota Michalska, Alina Tyro-Niezgoda i Monika Zielińska. Wykonany z alpaki zestaw: naszyjnik, bransoletka, kolczyki i pier¶cionek wykorzystuj± poł±czenia magnetyczne, które umożliwiaj± samodzielne komponowanie zindywidualizowanej kolekcji. Pięć linii mocowanych do baz dekoracji autorki wykonały używaj±c ich ulubionych technik: emalii, ceramiki, filcu, metalu (alpaka) i sznurków soutache. Kolekcja zaprezentowano na wystawie w Galerii Nieformalna (czerwiec 2011).
Zdjęcia kolekcji: Marcin Kizior.
 

Kolekcja kreatywna powstaje co roku, jako wynik zajęć kreatywnych, prowadzonych w Wytwórni Antidotum przez Paulinę Tyro-Niezgoda, absolwentkę ASP Warszawa.Jest to praca zespołowa - od koncepcji do końcowego szlifu gotowych elementów - zawieraj±ca jednak w sobie indywidualne piętno każdego z twórców. W procesie kształtowania ostatecznej formy ważn± rolę gra także użytkownik, który dokonuje wyboru i ł±czenia elementów zgodnie z własnym gustem i potrzebami. Modułowo¶ć kolekcji daje możliwo¶ć jej dalszego rozwoju i rozbudowy, a konceptualne podej¶cie do projektu daje twórcom szansę na użycie niczym nie skrępowanej fantazji.

akcja tworzenia kolekcji kreatywnej >>