W SERWISIE PREZENTUJEMY najlepsze kolekcje, wykonane podczas zajęć kreatywnych prowadzonych przez warszawska szkołę złotnicz± WYTWÓRNIA ANTIDOTUM, a także samodzielnie i pod opiek± nauczycieli przez najzdolniejszych uczniów i absolwentów Wytwórni. W¶ród prezentowanych prac można znaleĽć także prace nauczycieli Wytwórni.
 
     
  WSPÓŁPRACA Z GALERIˇ OLISSIMA
W 2012 roku nawi±zali¶my blisk± współpracę z Galeri± Olissima, w której będzie można nabyć prezentowane przez nas prace. Sukcesywnie bed± one dodawane do zasobów Galerii.

 
     
  SESJE ZDJECIOWE - firmy/osoby zainteresowane wypożyczeniem prac na sesje zdjęciowe lub pokazy prosimy o kontakt:
 
    Jakub Tyro-Niezgoda
j.niezgoda@antidotum.pl
tel. 606500025
  Alina Tyro-Niezgoda
antidotum@antidotum.pl
tel. 602290379 (12.00-20.00)
 
  Nie pobieramy opłat za wypożyczenie, wymagamy jedynie podpisu na pokwitowaniu odbioru prac. Prosimy o podawanie Ľródła, tj. nazwiska autora oraz nazwy galerii (Efekt Antidotum - galeria szkoły złotniczej "WYTWÓRNIA ANTIDOTUM") oraz o przesłanie materiałów, które pozwol± nam na zamieszczenie informacji na temat sesji/pokazu lub tp. w naszych zasobach internetowych.
W razie ewentualnego uszkodzenia wypożyczonych prac obowi±zuj± ceny podane w sklepie Metalclay.
 
 
Prace, które obecnie możemy wypożyczyć oznaczone s± symbolem:
 
     
 

KONTAKT
Wytwórnia Antidotum
pracownia (czynna w godzinach zajęć):
00-790 Warszawa, ul. Willowa 8/10 m 37
tel. (22) 6465872 (czynny tylko w godzinach zajęć)
kom. 0 696487065 (poniedziałek-pi±tek 12.00-20.00)
wytwornia@antidotum.pl
www.wytwornia.antidotum.pl

Działalno¶ć prowadzi firma:

ANTIDOTUM Alina Tyro-Niezgoda
02-937 Warszawa
ul. Orężna 39
tel. +48 22 8428460
fax +48 22 6422167
antidotum@antidotum.pl
www.antidotum.pl
NIP: 525-153-30-21
Regon: 015172399